Wijzigingen

Indien u uw gegevens wilt wijzigen, uw lidmaatschap om wilt zetten in een slapend lidmaatschap (dit geeft in de toekomst voorrang boven oud-leden en nieuwe leden bij het (opnieuw) aanvragen van het lidmaatschap) of uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail doen via ledenbeheer@rhijnauwen.net.
Het omzetten of opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 oktober van enig contributiejaar.