Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Lessen
KiesLes / EvenementLes/Evenementcode
Vragen
Heeft u al eerder getennist?
Zo ja, bij welke verenigingen?
Bent u nu nog lid van een tennisvereniging?
Zo ja, van welke vereniging?
Welk soort lidmaatschap wenst u? Volledig lid of dag lid?
Wenst u gebruik te maken van het studentlidmaatschap?
Dit kan alleen indien u voltijds student bent. Graag aanvinken.
Hiervoor moet u een collegekaart overhandigen.
Opmerking