Succesvolle strategieavonden

Na twee succesvolle strategieavonden kan het bestuur aan de slag.


Twee strategieavonden hebben plaatsgevonden met een zoveel mogelijk diverse groep leden van in totaal ca. 30 personen en het bestuur. Divers wat betreft leeftijd, tennisniveau, man-vrouw, gezinslidmaatschap, wel of niet actief op de club, aantal jaren lid.

De eerste avond is begeleid door de KNLTB. Er is gesproken over het fijn, pijn en medicijn van onze vereniging, waarbij zoveel mogelijk ideeën werden uitgewisseld.
Op de tweede avond heeft het bestuur naar aanleiding van de input van de eerste avond een visie en strategie voor de toekomst van onze vereniging gepresenteerd die vervolgens is aangescherpt met deze groep. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen waren o.a.: aantal jeugdleden, baanbezetting, opkomst bij evenementen, aantal vrijwilligers, baansoort, faciliteiten, tennis op niveau. Alle op en aanmerkingen zijn input voor het vaststellen van een langere termijn visie van de club, waarbij onderdelen een extra leden-enquête of separate goedkeuring in een Ledenvergadering (ALV) behoeven.
Een mooie start om samen met bestuur en leden aan te werken! Zo blijven wij werken aan de toekomst van onze vereniging die niet voor niets is uitgeroepen tot één van de mooiste van het land.

Als je het leuk vind om mee te helpen of vragen hebt, dan kun je terecht bij Alex: voorzitter@rhijnauwen.net.

Nieuws Overzicht