ULTV Rhijnauwen bestaat 90 jaar

Op 5 april 1930 werd het mooie tennispark Rhijnauwen geopend. Het telde toen drie banen.

Waarde leden van ULTV Rhijnauwen,

We willen u van harte feliciteren met het 18e lustrum van ULTV Rhijnauwen.

Op 5 april 1930 werd het tennispark Rhijnauwen geopend, dat drie banen telde (de latere banen 7, 8 en 9). De exploitatie was in handen van de gemeentelijke Utrechtse Stichting voor Lichamelijke Oefening (USLO), die de banen verhuurde. Enkele kleine verenigingen en gezelschappen staken de koppen bij elkaar, wat in maart 1931 resulteerde in de oprichting van de Algemeene Tennisvereeniging Rhijnauwen (ATR). Op 13 januari 1932, tijdens de algemene vergadering van de ATR in Hotel Terminus in Utrecht, vond de oprichting plaats van een 'afdeling werkende leden' van de ATR, die later officieel werd geregistreerd als Utrechtse Lawn-Tennisvereniging Rhijnauwen. De contributie werd bepaald op 25 gulden, terwijl het entreegeld fl. 2,50,- zou bedragen. De vereniging huurde van de USLO één baan op enkele weekdagen en daarnaast twee extra banen op zaterdagavond en de zondagen. Ook de in 1919 opgerichte Tennis Club Advantage huurde banen op Rhijnauwen. Tennis Club Advantage en ULTV Rhijnauwen gingen in op 1 januari 2008 verder samen.

Een 90e verjaardag vraagt natuurlijk om het geven van een feestje en dat gaan we ook zeker doen. Hoe, wat en wanneer, daar zullen we binnenkort op terugkomen. Covid-19 maatregelen zullen misschien impact hebben op de planning, maar dat het een mooi feest gaat worden staat natuurlijk vast.

De Lustrum Commissie

Gwenn Mulder, Anne Eva Brummelhuis, Cathalijne Schotte, Dorien Maas, Michael Go, Gak van der Nouhuys, Ronald Holtzer

 

 

 

Nieuws Overzicht