Digitale Algemene Vergadering donderdag 15 oktober

In verband met de recente Corona ontwikkelingen is het verstandig over te gaan tot een digitale Algemene Vergadering, via Zoom. 

donderdag 15 oktober 2020 om 20:00 uur
 

Aanmelden kan via dit formulier tot en met maandag 12 oktober.  

 

De agenda is als volgt.

 1. Opening en vaststelling agenda;
 2. Mededelingen;
 3. Vaststellen en goedkeuren Notulen Algemene Vergadering 23 april 2020, zie bijlage;
 4. Wintertennis en onderzoek naar blaashal;
 5. Contributie-aanpassing
  
Na 8 jaar onveranderde contributie, dient deze aangepast te worden voor dekking van toegenomen kosten
 6. Aanpassen bestuursstructuur: Bestuursunie en fusie, zie bijlage:
 7. Niet-roken beleid
  
Conform veel sportclubs en landelijk beleid
 8. Toetreden nieuwe bestuursleden;
 9. Polmanschaal en Polmanbeker;
  De heer Polman was jarenlang groundsman en heeft bij zijn vertrek een beker en een schaal beschikbaar gesteld voor leden (man/vrouw) van de vereniging die veel hebben gedaan als bestuurder, in commissies of op een andere wijze;
 10. Rondvraag;
 11. Sluiting.


We hopen natuurlijk op een grote belangstelling voor deze vergadering en zien u graag om 20:00 via Zoom. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur ULTV Rhijnauwen

 

Nieuws Overzicht