Online Algemene Vergadering - donderdag 23 april 20:00

Vanwege de corona-crisis zal de Algemene Vergadering digitaal (online) worden gehouden op donderdag 23 april om 20:00 met behulp van Zoom.

Zodoende kunnen toch een paar noodzakelijke zaken voortgang vinden. Het zal een beperkte AV worden met goedkeuring van de begrotingen, een aantal bestuurswisselingen, en mededelingen. In het najaar, als een 'normale' AV hopenlijk weer mogelijk is, zullen we opnieuw een AV houden om zodoende de overgebleven onderwerpen te behandelen.

Aanmelden
Als u deel wilt nemen aan de Algemene Vergadering middels Zoom kunt u zich aanmelden via deze link. Dit is dan meteen de basis voor de online presentielijst, en u ontvangt een dag voor de vergadering de meeting-code, wachtwoord en een korte handleiding voor Zoom. Het is handig om van te voren alvast een 'zoom-account' aan te maken.

In de eerder verzonden email vindt u de agenda van de vergadering. 

Mocht u vragen hebben over de applicatie Zoom of andere zaken omtrent de Algemene Vergadering, dan vernemen wij deze graag. We wensen u een goede gezondheid en hopen u te mogen begroeten op donderdag 23 april.

Het bestuur

Nieuws Overzicht