Voorbereidingen voor jaarrond tennis op Rhijnauwen.

Dit jaar hebben we de hele winter buiten kunnen tennissen op onze mooie gravelbanen! Deze week worden de banen 1 t/m 3 ook voorbereid voor het nieuwe seizoen. Daarvoor zullen de randen worden schoongemaakt en open geharkt. Ze blijven vooralsnog bespeelbaar en de groundsman zal er rekening mee houden dat erop getennist moet kunnen blijven worden. 

Verder zullen we proberen eind van de week de banen 7 tm 9 het gravel verder aan te vullen en gaan we beginnen met het belijnen van baan 4 tm 6. Deze banen zijn tot nader order echter NIET bespeelbaar. 

Het streven is om op een geven moment dan baan 1 tm 3 eruit te halen en tegelijkertijd bespeelbaarheid van 4 tm 6 mogelijk te maken. Als het zover is zullen wij jullie nader informeren.

Nieuws Overzicht