Barvrijwilligersmanager

Het stichtingsbestuur is nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe pachters nu Ro en Simone ons helaas hebben verlaten. In onze zoektocht hebben we ontdekt dat de uitdaging voor de partijen waar we mee in gesprek waren (en ook nog op dit moment nog zijn) is het opvullen van de 'daluren’.

 
Indien we vasthouden aan de huidige openingstijden lopen we het risico dat geen enkele pachter bereid is ons clubhuis te exploiteren. We kunnen hier op verschillende manieren mee omgaan. We zouden bijvoorbeeld noodgedwongen de openingstijden drastisch moeten terugbrengen. Hier voelen we op dit moment echoer weinig voor. We zouden ook de daluren kunnen opvullen met vrijwilligers uit eigen gelederen in nauwe samenwerking met en onder regie van de (kandidaat) pachter. Verschillende andere verenigingen passen dezelfde constructie toe. Dit leidt tot meer herkenbaarheid achter de bar en voorkomt dat leden gedurende het seizoen poor een dichte deur staan. Deze optie willen we verder onderzoeken en we zijn daarom per direct op zoek naar een
 
Barvrijwilligersmanager
 
De invulling van deze vrijwilligersfunctie willen we natuurlijk in overleg met de kandidaat/kandidaten (!) nader bepalen maar zal met name het organiseren en inzetten van vrijwilligers op de door de pachter en leden gewenste tijden zijn.
 
Mocht je geïnteresseerd zijn neem dan snel contact op met Marleen van de Vliet (06-23320592 - buiten kantoortijden het beste bereikbaar)
of mail naar stichtingrhijnauwen@gmail.com
Nieuws Overzicht