Bericht van het Stichtingsbestuur

Zoals velen gemerkt zullen hebben, hebben we geprobeerd met de inzet van een groot aantal vrijwilligers het park de laatste tijd verder op orde te krijgen. Zo is het groen door de groencommissie weer zgn. 'winterklaar' gemaakt (heggen en borders bijgewerkt, betonnen randen gras/onkruid vrij, grasranden aansluitend op banen 'kort' gemaakt etc). De hovenier heeft inmiddels ook het tegelwerk naast en achter het clubhuis sterk verbeterd en vernieuwd, evenals een klein gedeelte van de overige bestrating.

 

Daarnaast heeft de kluscommissie olv Jan Klingen de werkplaats opgeruimd en opnieuw ingericht, compleet met nieuwe werkbank en gereedschap. De afgelopen weken is ook de bezem flink door het De Brauw gebouw gehaald, mede mogelijk gemaakt door de medewerking van alle commissie waardoor we maar liefst 3 aanhangers naar de afvalverwerking hebben kunnen brengen. Naast de doorlopende reparaties in beregeningsinstallatie, drainage, verlichting en elektriciteit: is het ophangen van de sleepnetten verbeterd. Tot ons groot genoegen is dit eigenlijk vanaf dag 1 door alle leden opgepakt. Het betreft een enorme verbetering: door de wind die nu steeds door de sleepnetten waait, blijven deze droog wat de levensduur ten goede komt. Verder is het natuurlijk veel veiliger voor de spelers en is het onderhoud van de banen door de groundsman eenvoudiger uit te voeren. Verder is Jan met een mooi initiatief begonnen om elke 1e zaterdag van de maand met een gezellige groep klussers diverse klussen aan te pakken. Mocht je ook willen deelnemen, meld je dan bij het bestuur of stuur een email naar mpvlieshout@gmail.com.

 

 Het afgelopen jaar hebben we gelukkig weer veel complimenten gekregen over de kwaliteit van onze banen. De inzet van de professionele partij Kennis van Sport in combinatie met inzet van onze groundsman Erik, heeft het gewenste resultaat opgeleverd en we hebben besloten dan ook voor komend jaar met Kennis van Sport te vervolgen. Erik zal ons op 31 december verlaten en in maart met zijn opleiding metaalbewerking vervolgen. We zijn op dit moment bezig om te kijken hoe wij het dagelijks onderhoud van de banen weer optimaal kunnen bemannen.

Voor het eerst dit jaar hebben we het onderhoud verlengd voor 6 van de 9 banen tot en met 31 december. Daarmee hopen we dat, als het weer mee zit, er nog volop getennist én getraind kan worden. Zoals jullie gemerkt zullen hebben, zijn half november 3 banen al 'eruit' gehaald, wat ons de mogelijkheid geeft deze al tijdig te prepareren voor het volgend seizoen. Vanaf januari zullen we geleidelijk ook de resterende 6 banen meenemen, zodat we hopen tijdig in de maand maart 9 banen weer beschikbaar te hebben. Wellicht lukt het ons dit jaar zelfs een aantal banen 'jaar rond' beschikbaar te houden.

Sinds een flink aantal maanden is het LED team bezig een keuze te maken in het brede aanbod van leveranciers van LED baanverlichting. De verwachting is nog steeds dat we bij start van het seizoen een compleet nieuwe (LED)baanverlichting operationeel hebben. Dit is vooral ook te danken aan de grondige, maar voortvarende analyse, inzet en het hoog frequent testen van het LED team op diverse parken.

Vanaf 1 maart zal het schilderwerk van het clubhuis aan de zuid- en oostzijde van het clubhuis starten. Daarna zullen de andere zijdes inclusief de dug-outs plaatsvinden. Tevens is de Stichting inmiddels druk met de zoektocht naar nieuwe pachters. De eerste gesprekken zijn inmiddels al gevoerd en er zitten goede gemotiveerde kandidaten tussen. We hebben dus goede hoop op het vinden van een match. Uiteraard houden we jullie van de ontwikkelingen op de hoogte.

Nieuws Overzicht