Algemene Leden Vergadering

Op donderdagavond 28 maart vond onder grote belangstelling de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van ULTV Rhijnauwen plaats. 

Dit jaar hadden een kleine 20 leden de uitdaging opgepakt en zich naar het clubhuis begeven. Onder de aanwezigen een diversiteit van het ledenbestand: commissieleden, oud-gedienden, de besturen, de pachter, een trainer. Een kleurrijk gezelschap dat gedurende 2 uur het reilen en zeilen van de vereniging besprak. De terugblik over 2018 laat een stabiel ledenaantal zien van 1.215 leden (daling van ‘slechts’ 3 t.o.v. 2017) en een financieel resultaat van 2k positief. Hoogtepunten waren o.a. het Mattisson Rhijnauwen Open, de stijging van het aantal deelnemende competitieteams en de introductie van de Nieuwe Ledenavonden. Bij de vooruitblik van 2019 presenteerden de commissievoorzitters hun plannen, waarbij vooral de Clubkampioenschappen (24 t/m 29 juni) als blikvanger werd genoemd. Naast de terug- en vooruitblik werden ook de Polmanschaal (Anne-Mieke Fransen voor haar tomeloze inzet als voorzitter van het Stichtingsbestuur, het Rhijnauwen Open en tegenwoordig in de kluscie) en Polmanbeker (Jan Klingen vanwege zijn grote ondersteuning bij het parkbeheer, het onderhoud van de banen en de ‘vondst’ van verkeerde energie meterstanden met een positief resultaat) uitgereikt. Daarnaast werd afscheid genomen van Paul van den Brekel, die na 4 jaar penningmeesterschap het financiële stokje doorgeeft aan Henk Glissenaar. Al met al een mooie avond die werd afgesloten met de bekende alcoholische versnapering.

Het bestuur

Nieuws Overzicht