Vertrouwenspersoon ULTV Rhijnauwen

Vertrouwenscontactpersoon
 
Rhijnauwen wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: tennis. Een positieve ontwikkeling om dit ook in de toekomst te borgen is de aanstelling van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). 

 

 

Hiermee hopen we zaken als pesten, conflicten, ruzie, discriminatie of seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Op Rhijnauwen zijn gelukkig geen negatieve
signalen ontvangen en dat willen we graag zo houden.
 
Het besluit van het Bestuur van Rhijnauwen om een VCP aan te stellen komt voort uit een advies vanuit NOC*NSF hierover. Zij schenken veel aandacht aan deze onderwerpen, omdat het helaas op veel verenigingen voorkomt en adviseren verenigingen daarom om een VCP aan te stellen.
 
WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team, commissie of training klopt, dan ben je welkom bij de VCP.

DE VRAGEN DIE JE HEBT KUNNEN GAAN OVER:

 

 • Pesten en gepest worden;
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
 • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer of commissielid verstandig is;
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
 • Het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van Rhijnauwen op de juiste plaats is
   
  HOE VERTROUWELIJK IS EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON?
  Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
   
  Er wordt niemand op de hoogte gesteld van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden zonder dat jij daar:
   
  a. toestemming voor hebt gegeven
  b. van op de hoogte bent
   
  De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het tennisseizoen rapporteert de vertrouwenspersoon aan het Bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de  voortgang en de afsluiting hebben plaatsgevonden.

  De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.
   
  De VCP is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Rhijnauwen. Je kunt de vertrouwenspersoon, KARLIJN DERKSEN, bereiken via e-mail: VERTROUWENSPERSOON@RHIJNAUWEN.NET
  Zij streeft er naar om binnen 24 uur te reageren op je e-mail.
   
  Wil je iets anoniem bespreken of liever met iemand buiten de vereniging dan kun je ook rechtstreeks contact op nemen met Vertrouwenspunt sport van NOC* NSF:
   
  Telefoon: 0900-202 55 90
  E-mail: VERTROUWENSPUNTSPORT@NOCNSF.NL
Nieuws Overzicht