Lidmaatschap

 

Tennisvereniging Rhijnauwen is een bloeiende vereniging midden in de mooie bossen van het gelijknamige landgoed. Een oase van rust op het randje van de stad waar je lekker kunt tennissen, en kunt genieten van de activiteiten, gezelligheid en het mooie park.

 

De Utrechtse Lawn Tennis Vereniging (ULTV) Rhijnauwen kent een trouwe schare van circa 1200 leden, onder wie een groot aantal jeugdleden en dagleden. 

 

Per 2 mei 2021 heeft het bestuur besloten een wachtlijst in te voeren voor het lidmaatschap vanwege de sterke groei in het ledenaantal. Zodra er weer ruimte komt door opzeggingen worden leden op de wachtlijst benaderd door de ledenadministratie.

 

De volgende personen kunnen met prioriteit lid worden:
- Ouders die zich tegelijk met kinderen inschrijven
- Personen die bereid zijn actief mee te werken in een commissie of

  het bestuur
- Spelers met speelsterkte 4 of hoger

 

Nieuwe jeugdleden kunnen wel direct lid worden.

 

Iedereen kan zich aanmelden voor de wachtlijst met het aanmeldformulier. Om tot de wachtlijst te worden toegelaten ga je akkoord met een eenmalige betaling van wachtgeld van € 25,-. Dit bedrag van wachtgeld wordt in mindering gebracht op de contributie voor het lidmaatschap van het eerste jaar. 

 

 

Lidmaatschap

Aanmelden? Ga hier naar het aanmeldformulier

Lidsoort Omschrijving Contributie
Seniorleden Leden die dit jaar 18 jaar of ouder worden € 195,- *)
  Studentleden
(dient bewijs van inschrijving te worden verstrekt)
€ 115,- *)
  Student middag leden
(maandag t/m vrijdag van 12:00 - 17:00 uur,
proef voor leden U.S.S.V. Sphaerinda) 
€ 45,-
Dagleden  Dagleden hebben speelrecht op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur € 140,- *)
Jeugdleden Op 1 januari jonger dan 11 jaar  €  35,-
  Op 1 januari 11 t/m 13 jaar €  55,-
  Op 1 januari 14 t/m 17 jaar €  85,-
Familielidmaatschap    senior-/dagleden en 1 of meerdere kinderen (niet ouder dan 17 jaar), allen woonachtig op één adres € 460,-
Inschrijfgeld    Geen inschrijfgeld €  0,-
Slapende leden Leden die hun actieve speelrecht enige tijd opschorten €  25,-
Ondersteunende leden Donateurs van de vereniging €  25,-

*) Aspirant leden die vanaf 15 juli van het lopende jaar lid worden betalen het eerste jaar slechts de helft van de contributie!

Het ledenbeheer is in handen van Christian Eweg. Voor alle vragen omtrent het lidmaatschap kun je bij hem terecht.
Christian is bereikbaar per e-mail: ledenbeheer@rhijnauwen.net of telefonisch op 06 - 13603855.

Het postadres voor de ledenadministratie is:
Den Engh 24
3461 GN Linschoten

Wijzigingen in lidmaatschap
Indien u uw gegevens wilt wijzigen, uw lidmaatschap om wilt zetten in een slapend lidmaatschap (dit geeft in de toekomst voorrang boven oud-leden en nieuwe leden bij het (opnieuw) aanvragen van het lidmaatschap) of uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail doen via ledenbeheer@rhijnauwen.net.

Het opzeggen of omzetten van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 december van enig contributiejaar.

Persoonsgegevens en privacy
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de ledenadministratie en niet aan derden ter beschikking gesteld. De persoonsgegevens worden gecommuniceerd met de KNLTB. In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. Met een klik op privacyverklaring heb je direct toegang tot die verklaring. De adresgegevens, waaronder ook telefoonnummer en e-mailadres worden opgenomen in de ledenlijst. De ledenlijst kun je raadplegen op het beveiligde deel van de website en de app. Wanneer je niet alle gegevens gepubliceerd wilt zien kunt je daarover contact opnemen met de ledenbeheerder. 

Inning contributie
Om de contributie-inning eenvoudig te houden maken wij gebruik van automatische incasso. Door middel van een vinkje op het inschrijfformulier kunt u ULTV Rhijnauwen machtigen doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen. 

Lid worden? Overzicht