Wij hebben geen wachtlijst in 2020!

Tennisvereniging Rhijnauwen is een bloeiende vereniging midden in de mooie bossen van het gelijknamige landgoed. Een oase op het randje van de stad waar je lekker kunt tennissen, en kunt genieten van de activiteiten, gezelligheid en het mooie park. De Utrechtse Lawn Tennis Vereniging (ULTV) Rhijnauwen kent een trouwe schare van circa 1200 leden, onder wie een groot aantal jeugdleden én dagleden. Nieuwe leden zijn altijd welkom, er is geen wachtlijst.

 

 

ULTV Rhijnauwen is een grote tennisvereniging met negen uitstekend onderhouden gravelbanen. Om ook lid te worden van ULTV Rhijnauwen kun je het Aanmeldingsformulier op deze site gebruiken. Onze vereniging kent geen wachtlijst.

Lidsoorten

De vereniging kent 6 lidsoorten 

Lidsoort Omschrijving Contributie
Seniorleden Leden die dit jaar 18 jaar of ouder worden € 195,-
  Studentleden ontvangen een korting op de contributie. Daartoe dient ieder jaar een bewijs van inschrijving te worden verstrekt. € 115,-
Jeugdleden Leden die dit jaar maximaal 17 jaar oud worden  
     
  Op 1 januari jonger dan 11 jaar €  35,-
  Op 1 januari 11 t/m 13 jaar €  55,-
  Op 1 januari 14 t/m 17 jaar €  85,-
Dagleden Seniorleden die speelrecht hebben op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur € 140,-
Slapende leden Leden die hun actieve speelrecht enige tijd hebben opgeschort €  25,-
Familielidmaatschap    2 senior-/dagleden en 1 of meerdere kinderen (niet ouder dan 17 jaar), allen woonachtig op één adres € 460,-
Ondersteunende leden Donateurs van de vereniging €  25,-

Aspirant leden die vanaf 15 juli van het lopende jaar lid willen worden hoeven het eerste jaar slechts de helft van de contributie te betalen!

Het ledenbeheer is in handen van Jim van Ophem. Voor alle vragen omtrent het lidmaatschap kun je bij hem terecht.
Jim is bereikbaar per e-mail: ledenbeheer@rhijnauwen.net of telefonisch op 030 - 656 48 27.

Het postadres voor de ledenadministratie is:
Koperslagershoek 2
3981 SB Bunnik

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de ledenadministratie en niet aan derden ter beschikking gesteld. De persoonsgegevens worden gecommuniceerd met de KNLTB. In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. Met een klik op privacyverklaring heb je direct toegang tot die verklaring.                                                                                              De adresgegevens, waaronder ook telefoonnummer en e-mailadres worden opgenomen in de ledenlijst. De ledenlijst kun je raadplegen op het beveiligde deel van de website. Wanneer je niet alle gegevens gepubliceerd wilt zien kunt je daarover contact opnemen met de ledenbeheerder.

Leden informatie

In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. Met een klik op privacyverklaring heb je direct toegang tot die verklaring. De adresgegevens, waaronder ook telefoonnummer en e-mailadres worden opgenomen in de ledenlijst. De ledenlijst kun je raadplegen op het beveiligde deel van de website. Wanneer je niet alle gegevens gepubliceerd wilt zien kunt je daarover contact opnemen met de ledenbeheerder.


Pas foto's

De KNLTB geeft ledenpassen uit waarop ook een pasfoto staat. Wanneer de KNLTB reeds in het bezit is van je pasfoto (gebruikt in de afgelopen twee jaar) dan kun je dat aangeven op het aanmeldingsformulier. Anders ontvangen wij bij aanmelding graag een goede pasfoto. Deze kan per post of per e-mail naar de ledenbeheerder worden gestuurd (ledenbeheer@rhijnauwen.net). Een digitale pasfoto heeft minimaal een formaat van 300x 400 pixels en is ten minste 20 kb groot.

Contributie-inning

Om de contributie-inning eenvoudig te houden wordt gebruik gemaakt van 'automatische incasso'. Nadat je het aanmeldingsformulier hebt verstuurd ontvang je per mail een machtigingsformulier voor incasso. Dit machtigingsformulier moet je ondertekend per post toesturen aan de ledenbeheerder. Hiermee geef je akkoord voor deze wijze van betaling.

Lid worden? overzicht