Dagleden activiteiten

 

De activiteiten worden georganiseerd door de dagledencommissie; Heleen de Rijke, Nelleke Schimmelpenninck, Cootje Hornsveld en Jack Truijens 

Voor al onze (dag)leden is er de wekelijkse toss op maandagochtend en donderdagochtend, en zijn er gezellige toernooien.

● Maandagochtend: iedere week  t/m oktober 2021
- Maart /April:  10:00-12:00
- Mei t/m augustus:  9:00 - 11:00
- September/Oktober:  10:00-12:00                                                  

● Donderdagochtend: alle iedere week t/m oktober 2021
- Maart /April:  10:00-12:00
- Mei t/m augustus:  9:00 - 11:00
- Oktober:  10:00-12.00                                                  

● Dag(leden) toernooien: 
Voor de toernooien moet vooraf ingeschreven worden. Er wordt afgesloten met een lunch, waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. 
- Zomertoernooi: maandag 16 mei 8.45-12.00
- Najaarstoernooi: maandag 3 oktober 9.45-13.00

Meer weten of opgeven voor een toernooi? 

heleenderijke@gmail.com                                                                                                                                                                         

 

Tennissen Overzicht